Biz Kimiz?

Aymed Medikal Teknoloji, yüksek kalite anlayışı, güvenilir ve eğitimli uzman kadrosu ile medikal sektörde 30. yılını kutlamanın gururu ile faaliyet göstermektedir.
Şirketimiz yapmakta olduğu Ar-Ge çalışmaları sonucu, ürettiği yüksek teknoloji ürünleri ve geliştirdiği yazılımları ülkemize kazandırdığı gibi global pazarda da giderek güçlenen bir aktör olarak yerini almaktadır.
  • Ürodinami Sistemleri
  • Üroflow Sistemleri
  • Anorektal ve Özefagus Manometri Sistemleri
  • Pnömatik Taşkırma Sistemleri
  • Enüretik Alarm Sistemleri
  • Medpor Ürünleri
  • Ameliyat Entegrasyon Sistemleri